Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС 393/18.10.2018
Document Actions

393/18.10.2018

What Appointment
When 18 окт 2018
from 11:15 to 13:45
Where A 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 19 октомври 2018, 13:17

  Дневен ред:

1. Приемане на индивидуалните планове на преподавателите за учебната 2018/2019 година;

2.    Приемане на индивидуални планове на докторанти;

3.    Приемане на доклад самооценка на ДП по биофизика, във връзка с акредитация на докторантски програми;

4.    Разни:

a.     Разглеждане писмото на доц. Велинов за възможностите за запознаване на учениците с дейността и възможностите на факултета.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System