Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС 389/22.06.2018
Document Actions

389/22.06.2018

What Appointment
When 22 юни 2018
from 00:20 to 12:20
Where електронна поща
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 18 юни 2018, 15:29

Дневен ред:

1. Обсъждане на състава на научното жури по обявения конкурс за гл. асистент в Професионално направление 4.1 - Физика (ядрена физика)

2. Атестиране на докторанти

3. Възлагане на занятия на нехабилитирани преподаватели


Powered by Plone, the Open Source Content Management System