Personal tools
You are here: Home Архив съобщения за КС Катедрен съвет 327
Document Actions

Катедрен съвет 327

What Appointment
When 4 апр 2013
from 11:15 to 13:00
Where A315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 6 юни 2013, 15:09

Дневен ред:


1. обсъждане на проблемите поставени в писмото на доц. Митев;

 
2. Разглеждане на програмата за лабораторни упражнения по атомна и ядрена физика за специалности Физика и Инфоматика, Комуникации и физична електроника и Квантова и космическа теоретична физика. Програма на курса "Квантова физика";


Powered by Plone, the Open Source Content Management System