Personal tools
You are here: Home 437/12.05.2022
Document Actions

437/12.05.2022

What Appointment
When 12 май 2022
from 11:15 to 13:00
Where ZOOM
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 29 април 2022, 16:22

Дневен ред:

1. Приемане на индивидуални планове на докторанти:

     - инд. план на Св. Иванов

      - инд. план на С. Иванов

     - инд. план на Р. Симеонов

2. Кадрови:

    - предложение за назначаване на доцент на 1/2 щат в катедра "Атомна физика"

     - предложение за назначаване на физик в катедра "Атомна физика": биография на д-р Георги Георгиев; препоръка

3. Обсъждане на новите правила за академично израстване: https://www.mon.bg/bg/news/4800

4. Предстоящи мобилности по проекта МОДЕРН-А. Представя доц. К. Гладнишки

5. Разни

Powered by Plone, the Open Source Content Management System