Personal tools
You are here: Home 426/03.06.2021
Navigation
 
Document Actions

426/03.06.2021

What Meeting
When 3 юни 2001
from 11:15 to 13:00
Where ZOOM
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 27 май 2021, 14:17

Дневен ред:

1. Разглеждане на учебната заетост на преподавателите през зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Индивидуални заявки за изготвяне на разписанието на занятията през зимния семестър.

2. Възлагане на занятия на нехабилитирани и външни преподаватели през зимния семестър на учебната 2021/2022 г.

3. Кадрови - обявяване на конкурс за асистент по физика на елементарните частици

4. Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System