Персонални средства
Вие сте тук: Начало Събития Катедрен съвет 425/11.03.2021
Навигация
 
Действия към документ

425/11.03.2021

Какво Convention
Кога 11 мар 2021
от 11:15 до 13:00
Къде ZOOM
Добавяне на събитието към календар vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
Последна промяна 9 март 2021, 16:08
Дневен ред:
1. Предварително обсъждане на дисертационен труд от Симона Илиева, за получаване на научната и образователна степен "доктор".
Тема: Определяне на сечение на взаимодействие чрез отслабването на сноп протони с импулс 31 GeV/C  в 90 сантиметрова графитна мишена.
Научен ръководител: доц. д-р Мариян Богомилов
2. Разни

Powered by Plone, the Open Source Content Management System