Personal tools
You are here: Home 425/11.03.2021
Navigation
 
Document Actions

425/11.03.2021

What Convention
When 11 мар 2021
from 11:15 to 13:00
Where ZOOM
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 9 март 2021, 16:08
Дневен ред:
1. Предварително обсъждане на дисертационен труд от Симона Илиева, за получаване на научната и образователна степен "доктор".
Тема: Определяне на сечение на взаимодействие чрез отслабването на сноп протони с импулс 31 GeV/C  в 90 сантиметрова графитна мишена.
Научен ръководител: доц. д-р Мариян Богомилов
2. Разни

Powered by Plone, the Open Source Content Management System