Personal tools
You are here: Home 418/05.11.2020
Document Actions

418/05.11.2020

What Appointment
When 5 ное 2020
from 11:15 to 12:35
Where ZOOM
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 4 ноември 2020, 15:45
Дневен ред:
1. Предварително обсъждане на готовността за защита на дисертационен труд на редовния докторант Милена Стоянова за получаване на образователната и научна степен "доктор".

Тема: "Експериментално изследване на структурата на атомни ядра с  122 < N < 126.

Научен ръководител: проф. дфзн Георги Райновски


2. Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System