Personal tools
You are here: Home 417/29.10.2020
Navigation
 
Document Actions

417/29.10.2020

What Meeting
When 29 окт 2020
from 11:15 to 12:25
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 4 ноември 2020, 15:34

Дневен ред:

1. Предварителна защита за продобиване на образователната и научна степен "доктор" от задочния докторант Георги Георгиев.

Тема: "Изучаване и разработка на детектори за йонизиращи лъчения"

Научен ръководител: доц. д-р Венелин Кожухаров

Научен ръководител: доц. д-р Ивайло Христосков

2. Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System