Personal tools
You are here: Home 402/12.09.2019 г.
Navigation
 
Document Actions

402/12.09.2019 г.

What Convention
When 12 сеп 2019
from 11:15 to 12:15
Where А 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 9 септември 2019, 18:06

Дневен ред:

Предзащита на дисертация за получаване на образователната и научна степен "доктор" от задочния докторант в катедрата Емил Георгиев.

Тема: "Оптимизация на клинични протоколи при компютърна томография".

Научни ръководители: проф. дфзн Л. Литов и проф. д-р Г. Кирова


Powered by Plone, the Open Source Content Management System