Personal tools
You are here: Home 396/15.01.2019
Navigation
 
Document Actions

396/15.01.2019

What Convention
When 15 яну 2019
from 16:15 to 18:25
Where A 315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 9 януари 2019, 15:29

Дневен ред:

1.     Предзащита на дисертационен труд от редовния докторант в катедрата Мая Тановска:

Тема на дисертацията: "Взаимодействие на липидни моделни системи с биологично важни молекули"

Научен ръководител: доц. д-р Борислав Павлов

Научен консултант: гл. ас. д-р Лилия Владимирова

2.     Атестиране и отчисляване на докторанти

3.     Възлагане на четене на лекции на нехабилитирани и външни преподаватели и хоноруване на външни преподаватели

4.     Разни


Powered by Plone, the Open Source Content Management System