Personal tools
You are here: Home Катедрен съвет
Navigation
 
Document Actions

Катедрен съвет

What Meeting
When 4 дек 2008
from 11:15 to 13:15
Where А315
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 17 ноември 2008, 14:07

1. Предзащита на дисертация “Изучаване раждането и свойствата на ета мезона във взаимодействия с леки ядра при междинни енергии”, за получаване на научната и образователна степен “доктор” от Галина Ванкова-Кирилова, редовен докторант в катедра “Атомна физика”. Научен ръководител – доц. д-р Р. Ценов 2. РазниPowered by Plone, the Open Source Content Management System