Personal tools
You are here: Home Лекции по Квантова физика - доц. д-р Леандър Литов
Navigation
 
Document Actions

Лекции по Квантова физика - доц. д-р Леандър Литов

Up one level
Увод в квантовата физика — last modified 30 юни 2011, 12:44
 
Лекция 2: Увод в кавантовата механика — last modified 30 юни 2011, 12:46
 
Лекция 3: Квантова механика - 2 — last modified 30 юни 2011, 13:25
 
Лекция 4: Приложения на квантовата механика — last modified 30 юни 2011, 13:29
 
Лекция 5: Структура на квантовата механика — last modified 30 юни 2011, 13:30
 
Лекция 6: Квантова механика, продължение — last modified 30 юни 2011, 13:32
 
Лекция 7: Атомна физика — last modified 30 юни 2011, 13:32
 
Лекция 8: Вълнови функции на идентични частици — last modified 30 юни 2011, 13:33
 
Лекция 9: Теория на Томас - Ферми — last modified 30 юни 2011, 13:34
 
Лекция 10: Периодична система на елементите. Водородоподобен атом. — last modified 30 юни 2011, 13:35
 
Лекция 11: Ядрена физика — last modified 30 юни 2011, 13:38
 
Лекция 12: Разсейване на електрони — last modified 30 юни 2011, 13:39
 
Лекция 13: Атомна маса — last modified 30 юни 2011, 13:39
 
Лекция 14: Полуемпирична масова формула - формула на Вайцзекер — last modified 30 юни 2011, 13:43
 
Лекция 15: Слоист модел — last modified 30 юни 2011, 13:44
 
Лекция 16 — last modified 30 юни 2011, 13:03
 
Лекция 17: Бета - разпадане — last modified 30 юни 2011, 13:45
 
Лекция 18: гама преходи на ядрата — last modified 30 юни 2011, 13:45
 
Лекция 19: Ядрени реакции — last modified 30 юни 2011, 13:46
 
Лекция 20: Физика на елементарните частици — last modified 30 юни 2011, 13:47
 
Лекция 21:Физика на елементарните частици — last modified 30 юни 2011, 14:08
 
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System