Personal tools
You are here: Home

Татяна Младенова

Atomic Physics Department site

Author's home page in this site…

Latest content created by this user

Page
Modern colliders applications of the theory of elementary particles 18 окт 2017
Books available in department's library 19 дек 2007
Медицинска физика - бакалаври 26 мар 2008
Защити на дипломни работи на 17.05.2007 г. 9 май 2007
Общо събрание на ФзФ на 30.05.2007 г. 8 май 2007
Event
389/22.06.2018 18 юни 2018
388/14.06.2018 18 юни 2018
386/07.06.2018 7 юни 2018
КС 387/08.06.2018 г. по електронната поща 5 юни 2018
КС 385/01/06/2018 г. по електронната поща 5 юни 2018
File
Атестационен доклад на задочния докторант в катедрата Мария Тричкова,14.06.2018 15 юни 2018
Атестация на редовния докторант в катедрата Милена Стоянова, 14.06.2018 15 юни 2018
Номинация на доц. Литов за Голямата ннаграда за научна и изследователска дейност "Софийски университет "Свети Климент Охридски" 14 юни 2018
Представяне на приносите на доц. Чижов за номинирането му за Голямата награда на СУ 12 юни 2018
Публикации доц. Чижов 12 юни 2018
Folder
Материали към номинирането на доц. М. Чижов 12 юни 2018
към 386/07.06.2018 11 юни 2018
Към 388/14.06.2018 г. 11 юни 2018
Към 383/03.05,2018 30 апр 2018
Към 382 12 апр 2018
Image
Състав на катедра "Атомна физика" 4 юни 2015
THE UNIVERSE AND THE ATOM 22 май 2008
RADON MEASUREMENTS BY ETCHED TRACK DETECTORS 22 май 2008
RADON MEASUREMENTS BY ETCHED TRACK DETECTORS 22 май 2008
RADON MEASUREMENTS BY ETCHED TRACK DETECTORS 22 май 2008
Link
Закон за развитието на академичния състав в Република България 1 фев 2011
Последната част от детектора CMS е инсталиранa под земята 24 мар 2010
Particle Physics group at University of Sofia in CMS 21 ное 2007
CMS barrel muon system is completed ! 21 ное 2007
CMS Times 21 мар 2007
All content created by Татяна Младенова…

Powered by Plone, the Open Source Content Management System