Персонални средства
Вие сте тук: Начало Членове на сайта Румен Ценов
Действия към документ

Лична страница на Румен Ценов

Последна промяна 12 ноември 2019, 13:39

          Добре дошли на моята Web Снимка

          страницата!

Преподавател съм в катедра "Атомна физика" във Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Научните ми изследвания са посветени на физиката на елементарните частици и най-вече на свойствата и взаимодействията на неутрината.

През 1986 г. защитих дисертация в Обединения институт за ядрени изследвания (Дубна, Руска федерация) и получих научната степен "кандидат на физико-математическите науки" (сега - научна и образователна степен "доктор").

Хабилитирах се за доцент през 1995 г.

През април 2010 г. защитих дисертация за научната степен "доктор на физическите науки" на тема "Търсене на осцилации и изследване на взаимодействията на неутрината в експеримента CHORUS" пред Специализирания съвет по ядрена физика, ядрена енергетика и астрономия на Висшата атестационна комисия. ( Текстът и публикациите към дисертацията са достъпни тук.)

През 2011 г. бях избран за професор по физика (физика на елементарните частици) в Софийския университет. Материалите за конкурса са достъпни тук.

Моя кратка биографична справка е представена тук (има нужда от обновяване).

Повече информация за преподавателската ми работа можете да намерите тук,

а за научните ми изследвания - тук (има нужда от обновяване).

Сведения за научните ми публикации са събрани тук (имат нужда от обновяване).

По-долу са моите координати:

Адрес

Физически факултет на Софийския университет,

катедра „Атомна физика”, бул. „Джеймс Баучър”, №5,

София, 1164

Телефон

+35928161850 (служебен)

Факс

+35928622546

E-mail

 tsenov_at_phys.uni-sofia.bg

Кабинет

сграда В, III етаж, стая 49а


Powered by Plone, the Open Source Content Management System