Personal tools
You are here: Home Hristo Iliev Докторска защита на Христо Илиев
Navigation
 
Document Actions

Докторска защита на Христо Илиев

What Meeting
When 7 юли 2009
from 16:15 to 18:30
Where ФзФ, А205
Contact Name Христо Илиев
Contact Email hristo@phys.uni-sofia.bg
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
last modified 29 юни 2009, 16:08

Защита на дисертация за получаване на научната и образователна степен доктор.

Заглавие на тезата: Теоретично и числено изследване на свойствата на дефектни въглеродни нанотръби
Научна специалност: 01.03.19 - Физика на атомите и молекулите
Специализиран научен съвет: Радиофизика, физична и квантова електроника
Научен ръководител: доц. дфзн Ана Пройкова
Рецензенти: проф. дфзн Иван Христов (ФзФ, СУ) и доц. дфзн Валентин Попов (ФзФ, СУ)

Материалите по защитата са депозирани в библиотеката на Физически Факултет на СУ, бул. Джеймс Баучър 5 и в библиотеката на ИФТТ на БАН, бул. Цариградско Шосе 72, както и на WWW адрес http://cluster.phys.uni-sofia.bg/hristo/.

More information about this event…


Powered by Plone, the Open Source Content Management System